הפחתת האגרה לבקשה לפשיטת רגל

כונס הנכסים הרשמי הפחית את סכום הפיקדון שנדרשים פושטי הרגל לשלם בבקשה לפש"ר מ-2743 ₪ ל-1600 ₪ בלבד, בעקבות בקשה לייצוגית. בה נטען שהמדינה גובה סכומי פיקדון גבוהים מהתעריף הקבוע בחוק.