מתוך דברי כונס הנכסים הרשמי דוד האן (מאמר מגלובס שפורסם בתאריך 10.2013)

"להבדיל מהליכי ההוצאה לפועל שמטרתם לגבות את החוב מהחייב עבור הנושה, להליכי פשיטת הרגל ישנן שתי מטרות: האחת, לאפשר לחייב לפתוח דף חדש, ולהבטיח חלוקה שוויונית של נכסי החייב. השנייה, להבטיח פירעון הוגן על פי הדין של קופת החייב בין הנושים השונים".