פשיטת רגל בתוך 18 חודשים (על פי מאמר של יובל יועז בגלובס 25.7.12)

בעקבות הרפורמה המתגבשת זמני הטיפול בתיק פשיטת הרגל יקוצרו משמעותית ויעמדו בממוצע על 18 חודשים מעת הגשת הבקשה לפשיטת רגל על ידי החייב. וכל זאת מתוך מטרה לייעל ולקצר את הליכי פשיטת הרגל כחלק מהרפורמה שמקדם פרופ' האן.