הוצאה לפועל (הוצל"פ)

משרד רודן ענבר הוא אוטוריטה בתחום ההוצאה לפועל הן בייצוג של חייבים והן של זוכים. משרד רודן ענבר מספק מגוון שירותים נרחב ללקוחות המשרד בתחום הוצאה לפועל. מחפש עורך דין הוצאה לפועל?
משרד רודן ענבר מבטיח ליווי מקצועי, חסר פשרות עד למיצוי מלוא זכויות הלקוח.
אל תתפשר דרוש את מה שמגיע לך. התקשר עכשיו !


שירות לזוכים בהוצאה לפועל

אם ברשותכם שיק שלא כובד, פסק דין שלא קוים, חוב הנמוך מ-50,000 ש"ח והחייב אינו משלם- שמורה לכם הזכות לפנות להוצאה לפועל על מנת לגבות את החוב.
בישראל עשרות אלפי שקים חוזרים ביום, לכן מומלץ להסתייע בגבייתם בעורך דין המומחה בתחום הוצאה לפועל ומכיר את רזי המקצוע.
משרדינו מקושר ON LINE ישירות למשרדי ההוצאה לפועל ואנו מקבלים מידע עדכני ושוטף על ההחלטות והבקשות השונות שהוגשו בכל תיק ותיק.
משרדינו מסתייע במשרדי חוקרים פרטיים, בקבלני הוצל"פ ובשירותי מוסרים הטובים בארץ המבצעים מסירות בכל רחבי הארץ.
למשרדינו הכלים והיכולת להבטיח גביה יעילה ומהירה בכל תיק. כל לקוח ימצא במשרד רודן ענבר מענה מושלם לכל צרכיו בתחום ההוצאה לפועל, תוך עשיית שימוש בכל הכלים העומדים לרשותו לצורך גביית החוב.
השירותים המוצעים לזוכים הינם: גבית המחאות, חשבוניות, תעודות משלוח, פסקי דין, מזונות אישה וילדים ועוד.
במידה וחייבים לכם כספים, אל תתפשרו דרשו את מה שמגיע לכם עכשיו.
התשלום הינו על בסיס הצלחה בגביה בלבד.


שירות לחייבים בהוצאה לפועל

משרדינו בעל נסיון רב בייצוג חייבים, לרבות:
הגשת התנגדויות בבקשה לביצוע שטר
הגשת התנגדויות בתביעה על סכום קצוב
ייצוג במסגרת חקירת יכולת
ייצוג בטענת פרעתי
ביטול הגבלות
ביטול עיקולים
ביטול עיקול משכורת
איחוד תיקים
ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל
חייב מוגבל באמצעים
ביטול הגבלת יציאה מהארץ
הפחתת צו תשלומים חודשי
ניהול משא ומתן והסדרים מול הזוכים
ניהול משא ומתן והסדרים מול בנקים
ביטול עיקול רכב
עיכוב הליכים
ייצוג בבקשה לסעד הצהרתי עבור צד ג' המתגורר עם החייב ועוד.

למשרדינו הכלים והנסיון להבטיח ייצוג מקצועי ומסור על מנת להבטיח שתשלמו את המינימום הנדרש.
נשמח לעמוד לרשותכם!


מתי להעדיף ההוצאה לפועל על פני פשיטת הרגל

אין תשובה חד משמעית לשאלה זו, והיא תלויה בנסיבות של כל מקרה ומקרה.
יש לזכור שבהליכי פשיטת הרגל החייב מחויב לתום לב לאורך כל ההליך, לרבות הנסיבות שהביאוהו לפשיטת רגל.  ופושט הרגל נדרש לעמוד בתנאים נוספים אותם קובע החוק, למשל שבחמש שנים הקודמות לא הוגשה על ידו בקשה דומה לפשיטת רגל.
כמו כן, ישנה משמעות כלכלית הנלוות לאדם המוכרז פושט רגל.
כדוגמא יתכן שבהמשך הבנקים יסרבו לתת לו הלוואה או שבמידה שיאותו לתיתה, ידרשו ממנו ריבית יותר גבוהה.
מאידך גיסא, בהוצאה לפועל אדם יכול לשלם פרק זמן ארוך מאוד ולא לסיים לשלם החוב, ואילו בהליך פשיטת הרגל בהליך מהיר יחסית אפשר לקבל צו הפטר ותתאפשר יציאה לדרך חדשה.
בהוצאה לפועל, להבדיל מהליך פשיטת הרגל, אדם נאלץ להתגונן בכל תיק ותיק (למעט החריג איחוד תיקים), והדבר גוזל משאבים מרובים ומקשה על התנהלות הכללית של החייב.


סוגי מוגבלויות: לקוח מוגבל רגיל, מוגבל חמור ומוגבל מיוחד

  1. 1. חשבון מוגבל ו/או לקוח מוגבל-  סע' 2 לחוק שקים ללא כיסוי קובע שבמידה וחזרו ללקוח בתוך 12 חודשים 10 שקים או יותר, הלקוח יוגדר כלקוח מוגבל וחשבונו יהא מוגבל. בלבד שעברו לפחות 15 ימים בין השיק הראשון שחזר לשיק האחרון. במקרה זה תקופת ההגבלה של הלקוח והחשבון תהא לשנה אחת.
  2. 2. לקוח מוגבל חמור (לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות)- סע' 3 לחוק שקים ללא כיסוי קובע שלקוח מוגבל חמור הוא לקוח מוגבל (שחזרו לו בשנית 10 שקים ויותר כמפורט לעיל) שחשבון נוסף שלו הוגבל ו/או לקוח מוגבל שהחשבון שלו הוגבל בשנית בטרם חלפו שלוש שנים מיום שהסתיימה התקופה שבה הוגדר כמוגבל. במקרה זה תקופת ההגבלה של הלקוח תהא לשנתיים.
  3. 3. לקוח מוגבל מיוחד- לקוח חייב שבית המשפט הכריז עליו שהוא פושט רגל. במקרה זה תקופת ההגבלה לא תעלה על 5 שנים. ככלל, דינו של לקוח מוגבל מיוחד כדינו של לקוח מוגבל חמור, למעט הדרישה כי המפקח ימסור לבעל החשבון הודעה שהוא חשבון מוגבל מיוחד ושאר הסייגים שמונה החוק שקים ללא כיסוי.

מה האפשרויות העומדות בפניכם אם חשבונכם הוגבל ו/או נקבע שאתם לקוחות מוגבלים

  1. חוק שקים ללא כיסוי קובע שלקוח מוגבל ו/או לקוח מוגבל חמור יכולים לערער לבית המשפט על ההחלטה להביא שיק אחד או יותר במניין השקים שסורבו בהתקיים אחת מהנסיבות הבאות:
  2. 1. אם הבנק לא כיבד את אחד מהשקים או יותר בגין טעות.
  3. 2. אם לבנק הייתה חובה לכבד את השיק שחזר מאחר שהיתה יתרה מספקת בחשבון או כשלבנק היתה חובה לכבד השיק מכוח הסכם עם הלקוח.
  4. 3. הבנק סירב לפרוע השיק בגין עיקול, השיק נמשך לפני שהוטל העיקול ולא ניתן היה לפרוע השיק במהלך ה-60 ימים שקדמו לקבלת הודעת העיקול.

בכל המקרים שתוארו לעיל מומלץ לפנות בהקדם לעורך דין המומחה בתחום לצורך קבלת ייעוץ משפטי. הפניה המוקדמת מאפשרת לגרוע שיק אחד או יותר מרשימת השקים שחזרו ועל ידי כך להסיר ההגבלה.
בשלב ראשון ניתן לפנות לבנק בבקשה לתקן הטעות. במידה והבנק מסרב לתקן הטעות ולבטל ההגבלה, ניתן לפנות לבית המשפט השלום על מנת לערער על החלטת הבנק. במקרים מסוימים ניתן אפילו לקבל פיצוי מהבנק בגין עוגמת נפש שנגרמה ללקוח, עקב הפגיעה בשמו הטוב לאור הגבלת חשבונו וחזרת השקים.

 

יובהר כי האמור במאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני ומקצועי, לא נועד להחליפו, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, באשר כל מקרה ונסיבותיו. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד.

 

לקריאת חוק הוצאה לפועל, תשכ"ז- 1967 לחץ כאן

לקריאת חוק שקים ללא כיסוי, תשמ"א- 1981 לחץ כאן

מידע אודות כתובות לשכות ההוצאה לפועל לחץ כאן

וטוריטה