חקירת יכולת

במסגרת חקירת יכולת נבחנת היכולת הכלכלית ויכולת ההחזר של החייב, ומכאן חשיבותה. בנוסף, אם נקבע לחייב לשלם כל חודש סכום גבוה וברצונו לשלם סכום חודשי נמוך יותר עליו להגיש בקשה לחקירת יכולת.
לעת מוגשת בקשה לחקירת יכולת החייב נדרש לוותר על סודיותו ביחס להכנסות ולנכסים שבבעלותו. על כן מומלץ בטרם מוגשת בקשה זו להיוועץ עם עו"ד מומחה בתחום. משרד רודן ענבר בקי בתחום חקירת יכולת, מבטיח ייצוג מקצועי ושמירה על אינטרס הלקוח.


אי התייצבות לחקירת יכולת

סעיף 7(א1) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז- 1967 (להלן: "החוק") קובע שחייב שאין ביכולתו לעמוד בצו התשלומים, ושלא הגיש בקשת פרעתי, נדרש להתייצב לחקירת יכולת בלשכת ההוצאה לפועל בתוך 21 ימים מיום קבלת האזהרה. עליו להתייצב בלשכה הקרובה לאיזור מגוריו או בלשכה שבה מתנהל התיק. אם הוא לא יעשה כן, יראוהו כ"בעל חוב המתחמק מתשלום חובותיו" והוא צפוי לסנקציות. כך למשל : ניתן לדרוש עליו מידע ללא הסכמתו, להטיל עליו הגבלות, לנקוט נגדו בהליכי הבאה ובנסיבות מסוימות אף לאסור אותו. צו הבאה פירושו ששוטרים יעצרו החייב ויביאו אותו ללשכה. אם צו ההבאה לא מתבצע בתוך חצי שנה, הוא בטל.
החוק קובע שהרשם רשאי לראות החייב כ"בעל חוב משתמט" ולהחיל עליו סנקציות, גם אם הוא נמנע מלהציג מסמכים שנדרש להציגם (סע' 67(ד) לחוק).


מי רשאי לזמן לחקירת יכולת

רשם ההוצאה לפועל רשאי מיוזמתו או לבקשת הזוכה או החייב לחקור במצב החייב ולזמנו לחקירת יכולת (סע' 67 לחוק). במסגרת חקירת היכולת רשאי הרשם לזמן עדים ולאכוף את התייצבותם, בדומה לבית משפט. אם התקיימה חקירת יכולת ללא נוכחות הזוכה, הזוכה רשאי לזמן חקירה נוספת בנוכחותו.
קודם לחקירה יש לחתום על כתב ויתור על סודיות, ולענות על שאלון.


שינוי צו התשלומים

אם הזוכה צירף תצהיר לבקשה לזימון החייב לחקירת יכולת והחייב זומן לחקירה, הרשם רשאי להחליט בדבר סכום התשלום החודשי גם בהיעדר החייב. כלומר, ניתן לשנות את צו התשלומים החודשי של החייב על בסיס תצהיר זה.
הרשם יכול לחייב החייב לענות בתצהיר על שאלון וגם אם הוא לא ענה, הרשם מוסמך לקבוע ולשנות את צו התשלומים החודשי.
חייב שחל שינוי ביכולתו הכלכלית לפרוע את חובו מחויב להודיע על כך. צו התשלומים העדכני יקבע בהתאם ליכולת הכלכלית העדכנית שלו.
בכל עת החייב יכול להגיש בקשה מטעמו לשינוי צו התשלומים.


הנוכחים בחקירת יכולת

חקירת היכולת יכולה להתקיים בדלתיים פתוחות או סגורות, בהתאם להחלטת הרשם. הרשם ינהל את החקירה והזוכה או בא כוחו רשאים לחקור החייב בדבר יכולתו הכלכלית והנכסים שברשותו.

 

יובהר כי האמור במאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני ומקצועי, לא נועד להחליפו, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, באשר כל מקרה ונסיבותיו.
ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד.

 

לקריאת חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז- 1967 לחץ כאן

 

מידע אודות כתובות של לשכות ההוצאה לפועל לחץ כאן