פשיטת רגל (פש"ר)

להליך פשיטת הרגל יתרונות רבים. בשונה מהליך הוצאה לפועל, הליך פשיטת הרגל נועד לרכז את פעולות הגביה ולבצע אותן בדרך המהירה, היעילה והזולה ביותר בפיקוח ביהמ"ש.
מטרת ההליך היא כהגדרת ביהמ"ש: "להציל אסיר מידי אסיריו".

משרד רודן ענבר הינו משרד בוטיק בעל מיומנות רבה בהליך פשיטת רגל ומבטיח ליווי מקצועי וצמוד בכל שלבי ההליך עד קבלת צו הפטר.

אם אתה מיואש ונקלעת לחובות הנושים רודפים אותך ואינם נותנים לך מנוח. בהליך מהיר יחסית תוכל לקבל צו הפטר, ימחקו כל חובותיך ותתאפשר יציאה לדרך חדשה.


ייצוג עו"ד בפשיטת הרגל (פש"ר)

הליך פשיטת הרגל מאפשר למי שצבר חובות לשמוט את חובותיו ובכך מהוה קרש הצלה עבור רבים.
אם אתם מתוסכלים מאחר ואין לכם די כסף כדי לשלם את חובותיכם,  ואתם עונים על שאר התנאים המנויים בחוק תוכלו לטעון לפשיטת רגל.
יודגש שגם אם מתמלאים כל התנאים הקבועים בחוק ובפסיקה עדיין מוקנה לביהמ"ש שיקול דעת באם לדחות בקשת החייב לפשיטת רגל אם לאו.


להלן עיקרי התנאים המהותיים הנדרשים ע"י החוק ופסיקה על מנת שחייב יוכר כפושט רגל:

תום לב לפני הליכי פשיטת הרגל

ביהמ"ש עושה שימוש במבחן תום הלב בבואו להחליט האם יש מקום להעניק לחייב צו הפטר, כקבוע בסע' 18 ה' לפקודת פשיטת הרגל.  חוק זה קובע שביהמ"ש רשאי לדחות את בקשת     החייב לפשיטת רגל במידה והיא הוגשה בחוסר תום לב מתוך מטרה לנצל את ההליך.
בתי המשפט נזהרים מלהעניק צו הפטר לחייבים אשר צברו את חובותיהם בחוסר תום לב.
השימוש במבחן זה, מבחן תום הלב, נעשה כל מקרה לגופו ואין רשימה סגורה של תנאים בהם יש לעמוד על מנת לעמוד בדרישות הפסיקה.
כדוגמא ניתן לתת מקרה בו בוטל הליך פשיטת הרגל מאחר והחייב התנהל בחוסר תום לב בדרך יצירת חובותיו, כאשר החובות נוצרו בשל פעולות רמיה שביצע מול שלטונות המס.

יודגש כי המגמה בשנים האחרונות הינה להקל על חייבים, ולאחרונה הוכרה גישה מקלה בה נקבע שגם במקום בו החייב יצר את חובותיו בהימורים, אין בכך כדי לומר שדלת הליך פשיטת הרגל נסגרה נגדו עדי עד (ע"א 2758/12 אורי סמבל נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו)).


תום לב במהלך הליך פשיטת הרגל

החוק קובע שצו ההפטר לא ינתן במקום בו פושט הרגל נהג במהלך פשיטת הרגל בחוסר תו"ל מתוך מטרה לנצל את ההליך.
ראה סע' 63 (ב) לפק' פשיטת הרגל בו החוק מונה רשימה של תנאים המסייגות את מתן צו הפטר (יוזכר שאין מדובר ברשימה סגורה).
להלן מס' דוגמאות שהובאו בפסיקה בהם נקבע שהתנהגות החייב במהלך פשיטת רגל הינה חסרת תו"ל:
הסתרת מידע ביחס לנכסים שברשותו
אי התייצבות לחקירה
צבירת חובות נוספים לאחר תחילת הליך פשיטת הרגל
אי הגשת מסמכים שנתבקש להגישם
אי ניצול יכולת החייב להגדיל הכנסותיו לצורך פרעון חובותיו
אי תשלום התשלומים החודשיים שנקבעו עבורו
עם זאת ניהול עסק בניגוד לחוק אינו מהווה עילה מספקת לקבוע שמדובר בפעולה חסרת תום לב, אלא אם האי חוקיות מהותית ומגיעה עד כדי פגיעה בתקנת הציבור


השלבים השונים בהליך פשיטת הרגל

הגשת הבקשה – ההליך מתחיל עם תשלום האגרה. במקרים מיוחדים ניתן לקבל פטור מהאגרה. במקביל לתשלום יש להגיש הבקשה לכינוס נכסי החייב. וכן להגיש בקשה לעיכוב הליכי ההוצאה לפועל התלויים ועומדים נגד החייב

מתן צו כינוס – סע' 6 לפק' פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם- 1980 קובע שצו כינוס הינו צו להגנה על נכסי החייב. צו כינוס ניתן מטעם ביהמ"ש לאחר עיון בבקשה לפשיטת רגל שמגיש החייב או הנושה ובהתמלא שאר דרישות הקבועות בחוק. לאחר מתן צו הכינוס מוקפאים כל ההליכים נגד החייב, ואין לפתוח בהליכים חדשים נגד החייב אלא באישור ביהמ"ש של פש"ר. עפ"י רוב עם צו הכינוס מוטלים על החייב מגבלות, לרבות הגבלת יציאה מהארץ. כמו כן, החייב יוזמן לחקירת יכולת, בה יקבע תשלום חודשי אותו הוא צריך לשלם.

הגשת תביעות חוב – לאחר צו הכינוס הנושים רשאים להגיש תביעות חוב למשרד הכונס הרשמי. פרק הזמן העומד לרשותם לצורך כך הינו חצי שנה. תביעת החוב הינו מסמך משפטי בו הנושה מפרט את גובה החוב שלדבריו חייב לו החייב. במידה ונושה איחר בהגשת תביעת החוב- הוא יוכל לעשות כן בנסיבות מיוחדות.

הכרזת פשיטת רגל – ניהול דיון בביהמ"ש בבקשה להכרזה על החייב כפושט רגל. ביהמ"ש יכול לקבל הבקשה או לדחותה.

קבלת הפטר – קבלת צו הפטר מסיימת את ההליך, בו החייב מקבל פטור מכל חובותיו וכן במסגרתו מבוטלת כל ההגבלות שהוטלו על החייב. לביהמ"ש סמכות להתלות את ההפטר או להתנותו בתנאים ולחילופין לבטלו במידה ופושט הרגל לא עמד בתנאים. במסגרת הדיון בפש"ר ביהמ"ש רשאי לשמוע את הכונס, הנאמן, הנושים ולקבל ראיות כפי שימצא לנכון בדבר התנהגות החייב במסגרת הליך פשיטת הרגל.

 

יובהר כי האמור במאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני ומקצועי, לא נועד להחליפו, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, באשר כל מקרה ונסיבותיו. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד.

 

לדרכי התקשרות עם כונס הנכסים הרשמי לחץ כאן

 

לקריאת פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), תש"ם- 1980 לחץ כאן