צ'קים חוזרים

בישראל יש למעלה מ-3,000,000 צ'קים חוזרים כל שנה. תופעה זו היא תופעה נפוצה ועסקים רבים נאלצים להתמודד עם מספר גדול של שקים חוזרים.
שיק חוזר הינו שטר שלא כובד שיש בו כדי להעיד שהחתום על השיק חייב למחזיק השיק כסף.
על פי רוב ניסיון של מחזיק השיק לפנות לבעל השיק בבקשה לתשלום החוב לא תועיל ויש לפנות לעורך דין המתמחה בתחום על מנת לגבות החוב.
משרד רודן ענבר בעל ניסיון רב בגביית צ'קים חוזרים ומבטיח לקהל לקוחותיו שירות מקצועי ויעיל.
אל תתפשר, דרוש את מה שמגיע לך.


הסיבות לצ'קים חוזרים

צ'קים חוזרים ממגוון סיבות:
אין כיסוי מספיק- מאחר ויתרת הזכות בחשבון נמוכה מסכום החובה המופיע על גבי השיק. כלומר, אין מספיק כסף בחשבון לסכום השיק.
חשבון מוגבל- השיק לא כובד משום שהחשבון ממנו ניתן השיק הוגבל (ראה הסבר בהמשך מתי חשבון יוגדר כמוגבל).
סיבות טכניות- למשל: החתימה שעל גבי השיק אינה זהה לחתימה של בעל החשבון, התאריך אינו מתאים, אין התאמה בין הסכומים שבמספרים ובמילים.
כשלון תמורה- בעל החשבון נתן הוראה לא לכבד השיק לאור כשלון תמורה חלקי או מלא. הכוונה שלא התקבל גמול מתאים עבור השיק.


מה לעשות בצ'ק שחזר

שיק שחוזר כמוהו כפס"ד, במובן שניתן לממשו בהוצאה לפועל. כלומר, במקרה של חוב כספי על מנת לפתוח תיק הוצאה לפועל צריך להגיש תביעה קודם. לאחר מכן הנתבע צריך להגיש כתב הגנה, יש פרוצדורה ארוכה מאוד של שאלונים גילויי מסמכים, עדים וכו', לאחר מכן מתקבל פס"ד. ורק בחלוף 30 ימים ממתן פסק הדין ניתן לפתוח נגד הנתבע תיק הוצאה לפועל. מנגד, במקרה של צ'ק חוזר בחלוף 30 ימים ניתן לפתוח נגד החייב תיק הוצאה לפועל, בלי צורך להמתין. ללא הצורך לעבור הפרוצדורה הארוכה שתוארה לעיל, ניתן לבצע אצל החייב עיקולים בחשבון אם הוא לא משלם החוב.


פתיחת תיק הוצאה לפועל צ'ק חוזר

צ'ק הוא יותר מסתם נייר, ונגד החייב ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל על כל המשתמע מכך. בשלב ראשון מומלץ לשלוח לחייב מכתב התראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים ולנסות להסדיר החוב. אם החוב לא משולם ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל נגדו. 30 ימים לאחר שנמסרת לו האזהרה ניתן לפעול נגדו ולבצע לו עיקולים: בחשבונות הבנק, בקופות גמל, לעקל חסכונות אם יש לו. בנסיבות מסוימות ניתן לעקל לו המשכורת. ניתן לבצע עיקול והוצאה של המיטלטלין בבית. לזמן אותו לחקירת יכולת וכו'. בהמשך אם החייב נמנע לשלם ניתן להטיל עליו הגבלות: לעקל לו הרישיון, לאסור את יציאתו מהארץ, לאסור עליו להחזיק כרטיס אשראי ולעשות שימוש בפנקסי שקים ועוד.
על כל אלה מומלץ להסתייע בעורך דין מיומן הבקי בהוצאה לפועל. למשרד רודן ענבר הכלים והידע להבטיח גביה יעילה של החוב. אפשרות לתשלום על בסיס הצלחה!

יובהר כי האמור במאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני ומקצועי, לא נועד להחליפו, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, באשר כל מקרה ונסיבותיו. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד.

לקריאת חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז- 1967 לחץ כאן

מידע אודות כתובות וטלפונים של לשכות ההוצאה לפועל לחץ כאןעל ניסיו