חדשות ועדכונים

חובת הבנק לפתוח ללקוח חשבון עובר ושב

על פי חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 הבנק מחויב לתת שירותים בנקאים המוגדרים בחוק בעת שנתבקש לכך ע"י הלקוח, והוא אינו יכול לסרב לעשות כן. לדוגמא אם הלקוח מבקש לפתוח חשבון עובר ושב בו הוא ביתרת זכות הבנק אינו יכול לסרב ללקוח.

פשיטת רגל בתוך 18 חודשים (על פי מאמר של יובל יועז בגלובס 25.7.12)

בעקבות הרפורמה המתגבשת זמני הטיפול בתיק פשיטת הרגל יקוצרו משמעותית ויעמדו בממוצע על 18 חודשים מעת הגשת הבקשה לפשיטת רגל על ידי החייב. וכל זאת מתוך מטרה לייעל ולקצר את הליכי פשיטת הרגל כחלק מהרפורמה שמקדם פרופ' האן.